כניסה ללקוחות HOT

?

כניסה

משתמש חדש

חשבון:

יציאה

my HOT – האזור האישי שלך באתר HOT, מאפשר לך ליהנות
מהטבות והנחות מיוחדות, רכישת ערוצים, ספריות וחבילות תוכן, 
לעקוב אחר החשבונית נוכחית, ההזמנות שלך בטלוויזיה,
לצפות בפירוט שיחות טלפון שלך ועוד

 

מחירון שירותי ומוצרי טלוויזיה

 

 

לקוח קיים מחיר חד פעמי

לקוח חדש או לקוח שמוסיף שירות

(טלוויזיה, אינטרנט וטלפון)

מחיר חד פעמי
התקנת ממיר שלא במעמד התקנה ראשונית 198.30 ₪

 

התקנת עד 4 ממירים במעמד התקנה ראשונית

 

 

296.47 ₪
התקנת רשת ביתית 296.47 ₪

 

התקנת אינטרנט ורשת ביתית

 

296.47 ₪
התקנת שקע טלפון נוסף 150 ₪

 

התקנת קו טלפון

 

296.47 ₪

התקנת HOT FIberBox 

296.47 ₪

התקנת HOT FIberBox 

 

296.47 ₪ 

 

 

 

סוג הממיר דמי שכירות חודשיים עבור ממיר דמי פיקדון (תשלום חד-פעמי) עבור ממיר***

מחיר מעודכן כולל מע"מ

ממיר Magic - ממיר מקליט 49.57 ₪  1300 ₪ 1300  ₪
ממיר HD 35.69 ₪  600 ₪ 600  ₪
ממיר VOD 22.81 ₪  715.70 ₪ 721.89  ₪
ממיר דיגיטלי 22.81 ₪  590.40 ₪ 595.53  ₪
Magic Disk (רכיב מקליט) 34.70 ₪  206.24 ₪  206.24 ₪
HOT FIberBox  79.32 ₪ 1611.23 ₪ -
mini FiberBox 36 600  600 

הוספת נגן Blu-Ray

(תוספת ל-HOT FIberBox בלבד)

 -  664.32 ₪  -

 

שירותים נוספים

 

דמי מנוי שקעים נוספים 16.76 ₪

 

*ממיר VOD הוא ממיר עם טכנולוגיית ערוץ חזור המאפשרת למנוי להשתמש בשירותים מתקדמים, כגון שירות HOT VOD.

**ממיר דיגיטלי רגיל ללא ערוץ חזור אינו מאפשר לקבל שירותים מתקדמים. אפשר לקבל שירותים אלה או לרכוש אותם באמצעות ממיר VOD.

***החברה רשאית לנכות מסכום הפיקדון 10% מעלות רכישת ציוד קצה לכל שנה או לחלק ממנה בשל פחת.
 

more 

 שם השירות                   

מחיר  

התקנת ממיר שלא במעמד ההתקנה הראשונית 198.30 ₪ (המחיר ללקוח קיים)
חיבור מנוי לרשת (התקנה חיצונית) 221.90 ₪
התקנת / העתקת שקע חדש 198.30 ₪
התקנת רכיב דיגיטלי, אנלוגי (בעת התקנה) 35.50 ₪
התקנת רכיב דיגיטלי, אנלוגי (הגעה נפרדת) 149 ₪
חיבור טלוויזיה, וידאו, מערכת קולנוע ביתית, DVD (בעת התקנה) 30.26 ₪
חיבור טלוויזיה, וידאו, מערכת קולנוע ביתית, DVD (הגעה נפרדת) 123.94 ₪
כיוון טלוויזיה, וידאו, מערכת קולנוע ביתית, DVD וציוד אלקטרוני אחר (הגעה נפרדת) 123.94 ₪
ניתוק שקע ללא תשלום
קריאת שירות טלוויזיה 123.94 ₪
קריאת סרק 123.94 ₪
שליחות להחלפת שלט בבית המנוי 90.90 ₪
חיבור שקע קיים שנותק, חיבור הדירה שוב 27.13 ₪ +196.62 ₪ עבור כל שקע               
התקנת עד 4 ממירים במעמד ההתקנה הראשונית ** 296.47 ₪

התקנת HOT FIberBox 

347.03 ₪

 

 more1

ציוד עלות (לא כולל הוצאות משלוח)     
תיקון ממיר דיגיטלי* 121.04 ₪  
החלפת שלט לממיר דיגיטלי 38 ₪
החלפת/ רכישת שלט HOT WAVE לממיר תומך** 49.48 ₪
ממיר אנלוגי ממוען או לא ממוען: אבדן ממיר, ממיר שלא הוחזר, נזק בלתי הפיך 403.46 ₪
כבלים ( RCA פינים, 21, חשמל) 10.09 ₪
מגשרים (עלות למטר) 2.02 ₪
סוללה 5.04 ₪

 

 *ממיר לא יעלה יותר ממחיר רכישת ממיר חדש מאותו סוג.
**שלט HOT WAVE מתאים לממיר HOT Magic HD בלבד. 
 
• המחירים הנקובים במחירון זה הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בשיעור 17% (המע"מ אינו חל על שירותי שידור באילת).
• מחירון שירותי שידור זה יחד עם מחירון השידורים הוא נספח להסכם למתן שירותי טלוויזיה רב-ערוציים של קבוצת המותג HOT.
• מחירון זה חל רק על לקוחות פרטיים, והוא נוגע לשירותי טלוויזיה בכבלים של HOT.
• במחירון השידורים (ערוצים, חבילות, מסלולים וחבילת הבסיס) לא חל שינוי במחיר (כולל מע"מ) ללקוח.
• HOT רשאית לשנות את מחירי המחירון על פי שיקול דעתה וכפוף להוראות הרישיון ולהוראות הדין.
 

HOT ב-facebook