HOT -טלויזיה - מחירון שירותי ומוצרי טלוויזיה

כניסה ללקוחות HOT

?

כניסה

משתמש חדש

חשבון:

יציאה

my HOT – האזור האישי שלך באתר HOT, מאפשר לך ליהנות
מהטבות והנחות מיוחדות, רכישת ערוצים, ספריות וחבילות תוכן, 
לעקוב אחר החשבונית נוכחית, ההזמנות שלך בטלוויזיה,
לצפות בפירוט שיחות טלפון שלך ועוד

 

מחירון שירותי ומוצרי טלוויזיה

 

 

לקוח קיים מחיר חד פעמי

לקוח חדש או לקוח שמוסיף שירות

(טלוויזיה, אינטרנט וטלפון)

מחיר חד פעמי
התקנת ממיר שלא במעמד התקנה ראשונית 200 ₪

 

התקנת עד 4 ממירים במעמד התקנה ראשונית

 

 

299 ₪
התקנת רשת ביתית 299 ₪

 

התקנת אינטרנט ורשת ביתית

 

299
התקנת שקע טלפון נוסף 150 ₪

 

התקנת קו טלפון

 

299

התקנת HOT FIberBox 

299

התקנת HOT FIberBox 

 

299 ₪ 

 

 

 

סוג הממיר דמי שכירות חודשיים עבור ממיר דמי פיקדון (תשלום חד-פעמי) עבור ממיר***

מחיר מעודכן כולל מע"מ

ממיר Magic - ממיר מקליט 49.57 ₪  1300 ₪ 1300  ₪
ממיר HD 35.69 ₪  600 ₪ 600  ₪
ממיר VOD 22.81 ₪  715.70 ₪ 721.89  ₪
ממיר דיגיטלי 22.91 ₪  590.40 ₪ 595.53  ₪
Magic Disk (רכיב מקליט) 34.70 ₪ 195 ₪  195 ₪
HOT FIberBox  79.32 ₪ 1611.23 ₪ -
mini FiberBox 36 600  600 

הוספת נגן Blu-Ray

(תוספת ל-HOT FIberBox בלבד)

 -  664.32 ₪  -

 

שירותים נוספים

 

דמי מנוי שקעים נוספים 16.76 ₪

 

*ממיר VOD הוא ממיר עם טכנולוגיית ערוץ חזור המאפשרת למנוי להשתמש בשירותים מתקדמים, כגון שירות HOT VOD.

**ממיר דיגיטלי רגיל ללא ערוץ חזור אינו מאפשר לקבל שירותים מתקדמים. אפשר לקבל שירותים אלה או לרכוש אותם באמצעות ממיר VOD.

***החברה רשאית לנכות מסכום הפיקדון 10% מעלות רכישת ציוד קצה לכל שנה או לחלק ממנה בשל פחת.
 

more 

 שם השירות                   

מחיר  

חיבור מנוי לרשת (התקנה חיצונית) 221.90 ₪
התקנת / העתקת שקע חדש 198.30 ₪
קריאת שירות טלוויזיה 125 ₪
קריאת סרק 125 ₪
חיבור שקע קיים שנותק, חיבור הדירה שוב 26.90 ₪ +196.62 ₪ עבור כל שקע               

 

 more1

ציוד עלות (לא כולל הוצאות משלוח)     
תיקון ממיר דיגיטלי* 121.04 ₪  
החלפת שלט לממיר דיגיטלי 38 ₪
החלפת/ רכישת שלט HOT WAVE לממיר תומך** 49.48 ₪
כבלים ( RCA פינים, 21, חשמל) 10.09 ₪

 

 *ממיר לא יעלה יותר ממחיר רכישת ממיר חדש מאותו סוג.
 
• המחירים הנקובים במחירון זה הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בשיעור 17% (המע"מ אינו חל על שירותי שידור באילת).
• מחירון שירותי שידור זה יחד עם מחירון השידורים הוא נספח להסכם למתן שירותי טלוויזיה רב-ערוציים של קבוצת המותג HOT.
• מחירון זה חל רק על לקוחות פרטיים, והוא נוגע לשירותי טלוויזיה בכבלים של HOT.
• במחירון השידורים (ערוצים, חבילות, מסלולים וחבילת הבסיס) לא חל שינוי במחיר (כולל מע"מ) ללקוח.
• HOT רשאית לשנות את מחירי המחירון על פי שיקול דעתה וכפוף להוראות הרישיון ולהוראות הדין.
 

HOT ב-facebook