התקנה מהירה לממיר HOT MAGIC

כניסה ללקוחות HOT

?

כניסה

משתמש חדש

חשבון:

יציאה

my HOT – האזור האישי שלך באתר HOT, מאפשר לך ליהנות
מהטבות והנחות מיוחדות, רכישת ערוצים, ספריות וחבילות תוכן, 
לעקוב אחר החשבונית נוכחית, ההזמנות שלך בטלוויזיה,
לצפות בפירוט שיחות טלפון שלך ועוד

 

התקנה מהירה לממיר HOT MAGIC

 

ברוכים הבאים לעמוד התקנה עצמית לממיר HOT MAGIC.

לנוחיותך סרטון הדרכה ומדריך אינטראקטיבי שיסיעו לך בהתקנה עצמית:

 

                                               

 

באפשרותך להעזר גם בעלון התקנה מהירה  HOT MAGIC. העלון מסביר על אופן חיבור הממיר והגדרתו.

 

לפני ההתקנה יש לעיין במדריך הפעלה מלא לממיר HOT MAGIC

 

 

שאלות ותשובות – ממיר HOT MAGIC/HOT VOD

פתח הכל  /  סגור הכל
 • כרטיס אינו תואם

  • וודא שהכרטיס שהוכנס לממיר הינו הכרטיס התואם לממיר.
  • הצפייה בכל הערוצים תתאפשר לאחר כרבע שעה מרגע ההתקנה.
  • אם התקלה לא נפתרה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.
    

 • אנא הכנס את כרטיס הצפייה

  • וודא שכרטיס הצפייה הוכנס לממיר באופן הנכון: הכנסת הכרטיס מתבצעת כשהריבוע המוזהב כלפי מטה / חץ כלפי מעלה ופנימה.
  • במידה והתקלה לא נפתרה- הוצא את כרטיס הצפייה ונקה בעדינות בעזרת מטלית בד או בגד את הריבוע המוזהב שנמצא בצידו האחורי של הכרטיס.
  • אם התקלה לא נפתרה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.
    

 • לא כל הערוצים בחבילת הערוצים קיימים \ הממיר מדלג על ערוצים

  • הצפייה בכל הערוצים תתאפשר לאחר כרבע שעה מרגע ההתקנה.
  • במידה והתקלה לא נפתרה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.
    

 • אין קול ויש וידאו בשידור הדיגיטלי

  • בדוק שהכבל שמחבר בין הממיר לטלוויזיה מחוזק היטב.
  • בדוק האם הטלוויזיה נמצאת במצב "השתק": לחץ על מקש MUTE בשלט המקורי של הטלוויזיה או בשלט של HOT ובטל מצב "השתק".
  • ייתכן שעצמת הקול בממיר או בטלוויזיה נמוכה: הגבר את עצמת הקול של הטלוויזיה בעזרת השלט המקורי של הטלוויזיה או בעזרת השלט הדיגיטלי של HOT.
  • כבה את הממיר ולאחר מכן את הטלוויזיה והדלק את שניהם מחדש.
  • בצע אתחול חשמלי לממיר - הוצא את כבל החשמל מהממיר והחזר אותו לאחר 30 שניות.
  • שים לב כי כ-10 דק' לאחר האתחול החשמלי הממיר עלול להגיב באיטיות.
  • במידה והתקלה לא נפתרה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.
    

 • אין חיווי בממיר \ נורות לא דולקות בפאנל הקדמי של הממיר

  • בצע אתחול חשמלי לממיר - הוצא את כבל החשמל מהממיר והחזר אותו לאחר 30 שניות. שים לב כי כ-10 דק' לאחר האתחול החשמלי הממיר עלול להגיב באיטיות
  • אם הממיר עדיין לא נדלק \ אין חיווי כלשהו בפנל הקדמי של הממיר- בצע ניקוי "עמוק" לזיכרון הממיר. לחץ לחיצה רצופה על הלחצנים כפתור אחרי כפתור: חץ שמאלה > חץ למעלה > חץ למטה < לחצן Power למשך שתי שניות. בסוף הפעולה הממיר יבצע כיבוי והדלקה מחדש.
  • יש להגדיר מחדש את הממיר על פי ההנחיות הבאות:
   1. לחץ על לחצן SERVICES / HELP בשלט, מסך שרות והגדרות יופיע.
   2. באמצעות לחצני החיצים בשלט בחר באפשרות- הגדרות המערכת, ולחץ SELECT / OK.
   3. במסך הגדרות המערכת יש ללחוץ על הלחצנים הבאים בשלט ברצף הבא: 0 > 1 > SELECT / OK.
   4. לאחר צירוף הלחצנים, יופיע מסך הגדרות התקנה. יש ללחוץ SELECT / OK בשלט.
   5. במסך התקנה חדשה הזן את הערכים מספר QAM ואזור התואמים ליישוב בו אתה מתגורר לפי טבלת יישובים והגדרות שנמצאת בתחתית העמוד.
   6. עבור לאפשרות שמור הגדרות חדשות ולחץ SELECT / OK לשמירה.
   7. ניתן לחזור לשידורי HOT בעזרת לחצני -/+ CH בשלט או מספר לחיצות על לחצני ESC / BACK או LC / EXIT.

   

 • מסך כחול\שחור\מושלג

  • וודא שהכבל המחבר בין הממיר למסך הטלוויזיה מחובר נכון ומחוזק ליציאה בממיר וגם לכניסה במסך הטלוויזיה.
  • אם התקלה עדיין לא נפתרה- עבור לערוץ הרלוונטי בטלוויזיה - יש לעבור לאחד מערוצי ה-AV במסך בעזרת שלט הטלוויזיה או שלט HOT.
  • הנחייה למעבר לערוץ ה-AV הנכון באמצעות שלט HOT (אם שולט על הטלוויזיה):
   1. לחיצה על לחצן TV ולאחר מכן על FAV+ - כל לחיצה תציג ערוץ אחר הקיים במסך (AV, TV)
   2. אם מופיעה רשימה ללא מעבר אוטומטי, השתמש בלחצני החצים בשלט HOT כדי לעבור לערוץ הרלוונטי, יש ללחוץ על SELECT לבחירה.
   3. לאחר ביצוע הפעולה לחץ על לחצן HOT כדי לחזור לשליטה על הממיר.
   o אם התקלה לא נפתרה:
   1. כבה את הממיר ולאחר מכן את הטלוויזיה והדלק את שניהם מחדש.
   2. נסה לחבר את הכבל המחבר בין ממיר הטלוויזיה לכניסה אחרת בטלוויזיה (ייתכן שהבעיה בכניסה זו בלבד).
  • אם התקלה עדין לא נפתרה. נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.
    

 • אין קליטה

  • בדוק כי כבל ה- RF מחובר באופן תקין ומחוזק לשקע הכבלים בקיר ולממיר (בכניסת ה- RF IN).
  • במידה והכבל מחוזק כראוי- בדוק כי הזנת את הערכים הנכונים במסך התקנה חדשה:
   1. לחץ על לחצן SERVICES / HELP בשלט, מסך שרות והגדרות יופיע.
   2. באמצעות לחצני החיצים בשלט בחר באפשרות- הגדרות המערכת, ולחץ SELECT / OK.
   3. במסך הגדרות המערכת יש ללחוץ על הלחצנים הבאים בשלט ברצף הבא: 0 > 1 > SELECT / OK.
   4. לאחר צירוף הלחצנים, יופיע מסך הגדרות התקנה. יש ללחוץ SELECT / OK בשלט.
   5. במסך התקנה חדשה הזן את הערכים מספר QAM ואזור התואמים ליישוב בו אתה מתגורר לפי טבלת יישובים והגדרות שנמצאת בתחתית העמוד
   6. עבור לאפשרות שמור הגדרות חדשות ולחץ SELECT / OK לשמירה.
   7. ניתן לחזור לשידורי HOT בעזרת לחצני CH + / - בשלט או מספר לחיצות על לחצני ESC / BACK או LC / EXIT.
  • אם התקלה לא נפתרה. נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.
    

   

 • לא ניתן לכבות ולהדליק את הטלוויזיה/ לשלוט על עוצמת השמע באמצעות שלט

  שלט HOT מאפשר לך לשלוט על הממיר יחד עם הטלוויזיה שברשותך, לאחר ביצוע פעולת התאמה פשוטה. לקבלת מידע אודות אפשרויות ההתאמה - לחץ כאן.