התאמת השלט האדום HOT OK/SELECT לטלוויזיה

כניסה ללקוחות HOT

? כניסה

משתמש חדש

חשבון:

יציאה

my HOT – האזור האישי שלך באתר HOT, מאפשר לך ליהנות
מהטבות והנחות מיוחדות, רכישת ערוצים, ספריות וחבילות תוכן, 
לעקוב אחר החשבונית נוכחית, ההזמנות שלך בטלוויזיה,
לצפות בפירוט שיחות טלפון שלך ועוד
 

התאמת השלט האדום HOT OK/SELECT לטלוויזיה

 

 

שלט HOT מאפשר לכם לשלוט על הממיר יחד עם הטלוויזיה שברשותכם לאחר ביצוע פעולת התאמה פשוטה,

באמצעות שיטת ההתאמה האוטומטית או שיטת ההתאמה ע"י הקשת קוד היצרן בן 4 ספרות כמפורט בעמוד זה.

בטרם ביצוע פעולת התאמת השלט, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • יש לוודא כי סוללות השלט תקינות ולא חלשות.
  • יש ללחוץ על לחצן TV בשלט ולאחר מכן על הספרות 9 > 8 > 0.

 

התאמה בסריקה אוטומטית

1. הדליקו את הטלוויזיה.

2. לחצו על לחצן TV בשלט HOT לחיצה ארוכה עד שנורית מתחת ללחצן זה תהבהב פעמיים.

3. לחצו על 9>9>1, ולאחר מכן מספר פעמים על לחצן +CH, עד שהטלוויזיה תכבה.

4. לשמירת הקוד לחצו על הלחצן TV לחיצה ארוכה עד שהנורית תהבהב פעמיים.


כעת באפשרותכם לכבות ולהדליק את הטלוויזיה עם לחצן  TV ו- POWER ואת הממיר עם לחצן HOT

ו- POWER לשלוט על עוצמת השמע של הטלוויזיה באמצעות הלחצנים: -\+VOL או MUTE.
 

התאמה על ידי קוד יצרן

הקלידו את שם היצרן של הטלוויזיה שברשותכם בשדה החיפוש המיועד מטה, חפש את הקוד המתאים

ברשימת הקודים ומלא אחר ההנחיות שלהלן:

1. הדליקו את הטלוויזיה.

2. לחצו על לחצן TV בשלט HOT לחיצה ארוכה עד שנורית מתחת ללחצן זה תהבהב פעמיים.

3. הקישו את ארבע ספרות הקוד של דגם הטלוויזיה בעזרת לחצני המספרים.

4. לשמירת הקוד לחץ על הלחצן TV לחיצה ארוכה עד שהנורית תהבהב פעמיים.


כעת באפשרותכם לכבות ולהדליק את הטלוויזיה עם לחצן  TV ו- POWER  ואת הממיר עם לחצן HOT

ו- POWER לשלוט על עוצמת השמע של הטלוויזיה באמצעות הלחצנים: -\+VOL או MUTE.

במידה ואינכם מצליח לבצע פעולות אלו, יש לחזור על התהליך מחדש ולנסות קוד אחר.
 

 

יצרני טלויזיות
 

בחר את יצרן ה AMP\TV שברשותך

 

 

להורדת מדריך הפעלה שלט SELECT\OK

 

 

HOT ב-facebook

 

 

Loading nanoRep customer support