HOT -שלטים - שלט OK/SELECT

כניסה ללקוחות HOT

?

כניסה

משתמש חדש

חשבון:

יציאה

my HOT – האזור האישי שלך באתר HOT, מאפשר לך ליהנות
מהטבות והנחות מיוחדות, רכישת ערוצים, ספריות וחבילות תוכן, 
לעקוב אחר החשבונית נוכחית, ההזמנות שלך בטלוויזיה,
לצפות בפירוט שיחות טלפון שלך ועוד

 

תפעול מתקדם לשלט OK/SELECT

okselect

התאמת השלט של HOT ל-AMP (למשל מערכת שמע ביתית)

שלט HOT מאפשר לכם לשלוט על הממיר ועל עוצמת השמע של AMP שברשותכם לאחר ביצוע פעולת התאמה

פשוטה. באפשרותכם להיעזר בשיטת ההתאמה האוטומטית או ע"י הקשת קוד יצרן בן 4 ספרות או בשיטת

השלט הלומד כמפורט בעמוד זה.
 

התאמת השלט בשיטת השלט הלומד

התאמה בסריקה אוטומטית

התאמה על ידי קוד יצרן

סוללות

 

 

התאמת השלט בשיטת השלט הלומד

ההתאמה בשיטת השלט הלומד מאפשרת לכם להתאים כל לחצן שתגדירו מראש בשלט HOT לביצוע פעולת

מסוימת, כפי שמבצע שלט הטלוויזיה או ה- AMP שברשותכם.

1. הציבו את שלט HOT מול השלט המקורי של הטלוויזיה, כלומר העיניות של השלטים צריכות להיות קרובות 

    זו לזו. מומלץ למקם את השלטים על שולחן יציב.

2. לחצו על לחצן TV בשלט HOT לחיצה ארוכה עד שנורית TV תהבהב פעמיים.

3. לחצו על הספרות 9->7->5 בשלט HOT.

4. לחצו לחיצה אחת לא רציפה על הלחצן שתרצה להתאים בשלט HOT. לאחר פעולה זו תהבהב הנורית 

    שבראש שלט HOT.

5. כוונו את עינית השלט המקורי של הטלוויזיה לעינית שלט HOT, ובזמן שהנורית שבראש שלט HOT מהבהבת,

לחצו בשלט המקורי של הטלוויזיה על הלחצן שתרצו להתאים עד שייפסק ההבהוב בשלט HOT.

  • אם תרצו לצאת משלב התיאום בין השלטים לחץ על TV בשלט HOT לחיצה ארוכה עד שהנורית TV תהבהב פעמיים. כעת תוכלו לבדוק אם שלט HOT הותאם כראוי. אם ההתאמה לא הצליחה, עליכם לחזור שוב על פעולות ההתאמה.
  • אם תרצו להתאים לחצנים נוספים, עליכם לשוב ולבצע את ההוראות שבסעיף הרביעי ובסעיף החמישי.
  • אם תרצו להתאים את שלט HOT ל-AMP, לחצו על לחצן DVD/VCR במקום על לחצן TV, בהתאם לשלבים שלמעלה.

 

התאמה בסריקה אוטומטית

1. הדליקו את ה- AMP.

2. לחצו על לחצן DVD/VCR לחיצה ארוכה עד שהנורית תהבהב פעמיים.

3.  לחצו על 9->9-> 1, ולאחר מכן מספר פעמים על לחצן CH+\CH- עד שימצא הקוד המתאים.

במציאת הקוד המתאים ה-AMP יכבה.

4. לשמירת הקוד לחצו על הלחצן DVD/VCR, והחזיקו עד שנורית החיווי תהבהב פעמיים.


כעת באפשרותכם לכבות ולהדליק את ה-AMP עם לחצן  DVD/VCR ו- POWER  ואת הממיר עם לחצן HOT

ו- POWER לשלוט על עוצמת השמע של ה-AMP באמצעות הלחצנים: VOL+\- או MUTE.

אם ההתאמה לא הצליחה, עליכם לחזור שוב על פעולות ההתאמה.

  • שימו לב: ניתן להתאים את השלט ל-VCR או ל-DVD, אך לא לשני המכשירים בו בזמן.

 

התאמה על ידי קוד יצרן

הקלידו את שם היצרן של ה-AMP שברשותכם בשדה החיפוש המיועד מטה, חפשו את הקוד המתאים

ברשימת הקודים (מומלץ לבחור בקודים המודגשים) ומלאו אחר ההנחיות שלהלן:

1. הדליקו את ה- AMP.

2. לחצו על לחצן DVD/VCR לחיצה ארוכה עד שהנורית תהבהב פעמיים.

3. הקישו את ארבע ספרות הקוד של דגם ה-AMP בעזרת לחצני המספרים. בסיום הקשת הספרה הרביעית ה- AMP יכבה.

4. לשמירת הקוד לחץ על הלחצן DVD/VCR, והחזיקו עד שנורית החיווי תהבהב פעמיים.


כעת באפשרותכם לכבות ולהדליק את ה-AMP עם לחצן  DVD/VCR ו- POWER  ואת הממיר עם לחצן HOT

ו- POWER לשלוט על עוצמת השמע של ה-AMP באמצעות הלחצנים: VOL+\- או MUTE.

במידה שאינכם מצליחים לבצע פעולות אלו, יש לחזור על התהליך מחדש ולנסות קוד אחר.

 

סוללות

  • סוללות השלט הן סוללות אצבע מסוג AA.
  • אין להשאיר סוללות ריקות בתוך השלט.
  • יש להחליף את הסוללות בסיום השימוש באותו הזמן.
  • במידה שתשהו בביצוע פעולת החלפת הסוללות מעל ל-2 דקות, תתבטל התאמתו לטלוויזיה ול-AMP שברשותך. במקרה זה, עליכם להתאים את מחדש את השלט למכשירים אלו.

 

יצרני טלויזיות
 

בחר את יצרן ה AMP\TV שברשותך

  

HOT ב-facebook