התקנה מהירה לממיר MAGIC HD

כניסה ללקוחות HOT

?

כניסה

משתמש חדש

חשבון:

יציאה

my HOT – האזור האישי שלך באתר HOT, מאפשר לך ליהנות
מהטבות והנחות מיוחדות, רכישת ערוצים, ספריות וחבילות תוכן, 
לעקוב אחר החשבונית נוכחית, ההזמנות שלך בטלוויזיה,
לצפות בפירוט שיחות טלפון שלך ועוד

 

התקנה מהירה לממיר MAGIC HD

magichd

 

ברוכים הבאים למדריך התקנה עצמית לממיר HOT MAGIC HD!

בערכת ההתקנה שקיבלת מצורף עלון המסביר על אופן חיבור הממיר והגדרותיו.

הסעיפים שלפניך יסייעו לך במידת הצורך לתפעל תרחישים שונים בהם אתה עשוי להיתקל במהלך ההתקנה.

 

 

מדריך אינטראקטיבי להתקנה עצמית

המדריך האינטראקטיבי ילווה אותך שלב אחר שלב בהתקנת הממיר.

 

 לעלון להתקנה עצמית לחץ כאן

 

שאלות ותשובות בהתקנה עצמית

פתח הכל  /  סגור הכל
 • אין קול ויש וידאו בשידור הדיגיטלי

  • בדוק שכבל ה- HDMI מחוזק היטב לממיר ולטלוויזיה.
  • בדוק האם הטלוויזיה נמצאת במצב "השתק": לחץ על מקש MUTE בשלט המקורי
   של הטלוויזיה או בשלט של HOT ובטל מצב "השתק".
  • ייתכן שעצמת הקול בממיר או בטלוויזיה נמוכה: הגבר את עצמת הקול של הטלוויזיה
   בעזרת השלט המקורי של הטלוויזיה או בעזרת השלט הדיגיטלי של HOT.
  • כבה את הממיר ולאחר מכן את הטלוויזיה  והדלק את שניהם מחדש.
  • בצע אתחול חשמלי לממיר - הוצא את כבל החשמל מהממיר והחזר אותו לאחר 30 שניות.
  • שים לב כי כ-10 דק' לאחר האתחול החשמלי הממיר עלול להגיב באיטיות.
  • במידה והתקלה לא נפתרה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.
    

 • הודעה 606- אנא הכנס את כרטיס הצפייה

  • וודא שכרטיס הצפייה הוכנס לממיר באופן הנכון: הכנסת הכרטיס מתבצעת כשהריבוע המוזהב
   כלפי מטה / חץ כלפי מעלה ופנימה.
  • במידה והתקלה לא נפתרה- הוצא את כרטיס הצפייה ונקה בעדינות בעזרת מטלית בד או בגד
   את הריבוע המוזהב שנמצא בצידו האחורי של הכרטיס.
  • אם התקלה לא נפתרה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.

 • לא כל הערוצים בחבילת הערוצים קיימים \ הממיר מדלג על ערוצים

  • הצפייה בכל הערוצים תתאפשר לאחר כרבע שעה מרגע ההתקנה.
  • במידה והתקלה לא נפתרה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.

 • הודעה 607 - כרטיס אינו תואם

                                 

  • וודא שהכרטיס שהוכנס לממיר הינו הכרטיס התואם לממיר.
  • הצפייה בכל הערוצים תתאפשר לאחר כרבע שעה מרגע ההתקנה.
  • אם התקלה לא נפתרה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.

 • לא ניתן להקליט ולא קיימת אפשרות Magic HD בתפריט הראשי\ מופיע מסך רכישה שירות הקלטה

                                              

  • וודא שהדיסק הוכנס כראוי לממיר. לעלון התקנה עצמית לדיסק - לחץ כאן.
  • אם הדיסק הוכנס כראוי בצע אתחול חשמלי לממיר -  הוצא את כבל החשמל מהממיר והחזר אותו
   לאחר 30 שניות. שים לב כי כ-10 דק' לאחר האתחול החשמלי הממיר עלול להגיב באיטיות.
  • בהופעת מסך "שירות הקלטה" באפשרותך לצפות בשידורים ע"י בחירה באפשרות "ביטול". 
   אם התקלה לא נפתרה. נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.

   

 • אין חיווי בממיר \ נורות לא דולקות בפאנל הקדמי של הממיר

  • בצע אתחול חשמלי לממיר -  הוצא את כבל החשמל מהממיר והחזר אותו לאחר 30 שניות.
   שים לב כי כ-10 דק' לאחר האתחול החשמלי הממיר עלול להגיב באיטיות.
  • אם הממיר עדיין לא נדלק\ אין חיווי כלשהו בפנל הקדמי של הממיר- בצע ניקוי "עמוק" לזיכרון
   הממיר על פי ההנחיות הבאות:
   ♦ הוצא את הממיר מהחשמל ולחץ לחיצה ארוכה (כ- 5 שניות) על החץ למעלה (▲) והחץ
      למטה (▼) במקביל (ביחד), בפאנל הקדמי.
   ♦ החזר את הממיר לחשמל תוך המשך לחיצה על החיצים (למעלה ולמטה) עד שמופיע על הפאנל 
      הקדמי של הממיר החיווי CLEA והמתן עד שיעלה מסך התקנה חדשה.
   ♦ אם לא עולה מסך התקנה חדשה יש להוציא את הממיר שוב משקע החשמל ולהחזיר ואז
      יעלה מסך ההתקנה.
   ♦ במסך התקנה חדשה יש להגדיר מחדש את הממיר על פי ההנחיות הבאות:

       ° שפה - בחר את שפת הממשק המועדפת עליך באמצעות לחצני החצים בשלט.
       ° סריקה - לשינוי הגדרות קליטה לחץ SELECT והזן את הערכים התואמים ליישוב בו אתה
         מתגורר לפי טבלת יישובים והגדרות (קוד אזור ואפנון) שנמצאת בתחתית העמוד.
       ° התחל סריקה - עבור באמצעות החץ השמאלי בשלט לאפשרות "התחל סריקה" ובצע סריקה
        של הערוצים באמצעות לחצן SELECT.
       ° כיול מסך - להתאמת התמונה לגודל מסך הטלוויזיה שברשותך לחץ SELECT
       ° סיום - לתחילת צפייה וסיום תהליך ההתקנה לחץ SELECT

  שים לב: 

  • ייתכן שבעת ההגעה למסך זה הממיר יגיב באיטיות לכל פעולה.
  • פעולת "ניקוי עמוק" מוחקת תזמון עתידי של הקלטות, הקלטות סדרתיות, הקלטות ידניות ותזכורות. 
   לפיכך עליך לקבוע את האירועים שהזמנת מחדש.

   

 • הודעה 602 - אין קליטה

  ♦ בדוק כי כבל ה- RF מחובר באופן תקין ומחוזק לשקע הכבלים בקיר ולממיר (בכניסת ה- RF IN).

  ♦ במידה והכבל מחוזק כראוי- בדוק כי הזנת את הערכים הנכונים באפשרות "הגדרות קליטה" במסך

    התקנה חדשה:

  • כדי להגיע למסך התקנה חדשה לחץ על לחצן SERVICES בשלט.
  • עבור באמצעות הלחצן השמאלי בשלט לתפריט הבא ובחר באפשרות "הגדרות המערכת",
   כדי להגיע לאפשרות זו היעזר בלחצני החיצים בשלט ▼▲ ולבחירה לחץ SELECT.
  • בחר באפשרות אתחול מערכת ולחץ על SELECT לבחירה.
  • בחר באפשרות התקנה מחדש ולחץ SELECT.
  • הזן קוד בקרת הורים - קוד ברירת המחדל הוא 1111  או 1234.
  • לחץ SELECT  לאישור ומיד יופיע מסך התקנה חדשה.
  • במסך התקנה חדשה תחת אפשרות "הגדרות קליטה" וודא כי קוד האזור, QAM, 
   מותאמים לפי יישובך בטבלה בתחתית העמוד.
  • בחר באפשרות "התחל סריקה" באמצעות מקש הבחירה SELECT.
  • בחר באפשרות "סיום" באמצעות מקש הבחירה SELECT.

  ♦ אם התקלה לא נפתרה. נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.

 • לא מופיעה האפשרות "התחל סריקה" במסך התקנה חדשה \ הודעה 608\הודעה 611

  ♦ בדוק כי כבל ה- RF מחובר באופן תקין ומחוזק לשקע הכבלים בקיר ולממיר (בכניסת ה- RF IN).
  ♦ בדוק כי הזנת את הערכים הנכונים באפשרות "הגדרות קליטה" במסך התקנה חדשה:

  • במסך התקנה חדשה תחת אפשרות "הגדרות קליטה" וודא כי קוד האזור, QAM,
   מותאמים לפי יישובך בטבלה שבתחתית העמוד.
  • להמשך סיום התהליך בחר באפשרות "התחל סריקה" באמצעות לחצן הבחירה SELECT.
  • בחר באפשרות "סיום" באמצעות לחצן הבחירה SELECT.

  ♦ אם התקלה לא נפתרה. נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.

 • מסך כחול\שחור\מושלג

  שים לב: תופעה זו נובעת מאחת מהסיבות הבאות:
  הטלוויזיה אינה בערוץ הנכון (ערוץ דיגיטלי) / חיבורי HDMI משוחררים או שהממיר כבוי.
  בדוק האם בפאנל הקדמי של הממיר מופיע חיווי ערוץ או חיווי ON
   

  מופיע חיווי ערוץ

  ♦ וודא שכבל HDMI המחבר בין הממיר למסך הטלוויזיה  מחובר נכון ומחוזק ליציאה בממיר
     וגם לכניסה במסך הטלוויזיה.
  ♦ אם התקלה עדיין לא נפתרה- עבור לערוץ הרלוונטי בטלוויזיה - יש לעבור לאחד מערוצי
     ה-HDMI במסך בעזרת שלט הטלוויזיה או שלט HOT.
  ♦ הנחייה למעבר לערוץ ה-HDMI הנכון באמצעות שלט HOT (אם שולט על הטלוויזיה):
     1. לחיצה על לחצן TV ולאחר מכן על FAV+ - כל לחיצה תציג ערוץ אחר הקיים במסך 
      ( AV, TV, HDMI)

     2. אם מופיעה רשימה ללא מעבר אוטומטי, השתמש בלחצני החצים בשלט HOT כדי 
         לעבור לערוץ הרלוונטי, יש ללחוץ על SELECT לבחירה.
     3. לאחר ביצוע הפעולה לחץ על לחצן HOT כדי לחזור לשליטה על הממיר.
   ♦ אם התקלה לא נפתרה:
       ° כבה את הממיר ולאחר מכן את הטלוויזיה  והדלק את שניהם מחדש
       ° נסה לחבר את כבל ה HDMI בכניסת HDMI אחרת בטלוויזיה (ייתכן שהבעיה 
         בכניסה זו בלבד).
   

  מופיע חיווי ON

  ♦ כבה והדלק את הממיר.

  ♦ בצע אתחול חשמלי לממיר- הוצא את כבל החשמל מהממיר והחזר אותו לאחר 30 שניות.
     שים לב כי כ-10 דק' לאחר האתחול החשמלי הממיר עלול להגיב באיטיות.

  ♦ אם התקלה לא נפתרה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון 6900*.
   

   

   

 • לא ניתן לכבות ולהדליק את הטלוויזיה/ לשלוט על עוצמת השמע באמצעות שלט HOT

  שלט HOT מאפשר לך לשלוט על הממיר יחד עם הטלוויזיה שברשותך,

  לאחר ביצוע פעולת התאמה פשוטה. לקבלת מידע אודות אפשרויות ההתאמה - לחץ כאן.