HOT - הודעות למנויים

כניסה ללקוחות HOT

?

כניסה

משתמש חדש

חשבון:

יציאה

my HOT – האזור האישי שלך באתר HOT, מאפשר לך ליהנות
מהטבות והנחות מיוחדות, רכישת ערוצים, ספריות וחבילות תוכן, 
לעקוב אחר החשבונית נוכחית, ההזמנות שלך בטלוויזיה,
לצפות בפירוט שיחות טלפון שלך ועוד

 

הודעות למנויים

בהתאם להסכם פשרה במסגרת הליך משפטי (ת"צ 55901-11-1),

לקוחות אשר היו בעלי ממיר מג'יק HD בתקופה שבין 1.6.2013 עד 19.1.2014 זכאים לקבלת ההטבות הבאות (במצטבר):
צפייה בספריית "האוזן השלישית", ללא עלות למשך 30 יום החל מ- 5.9.16 עד 4.10.16.
צפייה חינם בסרט "נקודת פריצה" שיהיה זמין למשך שבועיים, מיום 5.9.16 עד 18.9.16.

לצפיה בתכני הספריה ובסרט מתנה יש להיכנס לשירות HOT VOD Movies – ערוץ 12 בממיר, בתאריכים המפורטים לעיל. 

לקוח הזכאי לקבלת ההטבה, אשר מנוי בתשלום על ספריית "האוזן השלישית", לא יחוייב בתשלום עבור חודש ההטבה.
במידה והינך זכאי להטבה תקבל הודעה על כך גם בחשבונית האישית ובמסרון SMS. ההטבות יינתנו באופן אוטומטי ללא צורך בפנייה למוקד השירות.