HOT - כלל המבצעים

כניסה ללקוחות HOT

?

כניסה

משתמש חדש

חשבון:

יציאה

my HOT – האזור האישי שלך באתר HOT, מאפשר לך ליהנות
מהטבות והנחות מיוחדות, רכישת ערוצים, ספריות וחבילות תוכן, 
לעקוב אחר החשבונית נוכחית, ההזמנות שלך בטלוויזיה,
לצפות בפירוט שיחות טלפון שלך ועוד

 

כלל המבצעים

הרשימה אינה כוללת מבצעי שימור, הטבות ופיצויים.


מבצעים ללקוחות חדשים וקיימים

 
שם המבצע טלוויזיה אינטרנט טלפון מחיר חודשי תקנון מספר הצעה
טריפל Classic+ 1076 חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 319 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20161214
טריפל +Classic רוסי 1102 חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן + חבילה רוסית 100%RU + ערוץ NTVMIR + ערוץ DOM KINO וערוץ +INTER עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 325 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20170124
טלוויזיה +Classic רוסי 1100 חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן + חבילה רוסית 100%RU + ערוץ NTVMIR + ערוץ DOM KINO וערוץ +INTER     235 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20170122
דאבל Classic+ 1077 חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן עד 30Mb   299 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20161215
טלוויזיה Classic+ 1078 חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן     229 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20161216
טריפל Top Premium כולל ספק ITC 1017 חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום וחבילה רוסית 100%RU עד 100Mb   389 ל 12 חודשים לחץ כאן 20161117
טלוויזיה Top Premium 1075 חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU     249 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20161213
טריפל Top Premium 1073 חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום וחבילה רוסית 100%RU עד 200Mb Unlimited 379 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20161211
טריפל Platinum
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU
 
עד 200Mb Unlimited 399 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160554
טריפל Top Premium Special 2U רוסי חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום וערוץ NTVMIR עד 100Mb Unlimited 372 ל- 12 חודשים לחץ כאן 20161006
טריפל Top Premium רוסי
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום וערוץ NTVMIR
עד 100Mb Unlimited 362 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160632
טריפל Classic+ FiberBox חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח
 
329 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160709
טריפל מולטי Top Premium Plus
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום
עד 100Mb Unlimited 389 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160711
דאבל +Classic חגיגה רוסית
חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן + חבילה רוסית 100%RU + ערוץ NTVMIR + ערוץ DOM KINO וערוץ +INTER
 
עד 30Mb   285 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160626
דאבל Compact+ VOD
חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט
אפשרות לשירות HOT VOD Compact
 
עד 30Mb   179 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160544
טלוויזיה +Compact
חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט
אפשרות לשירות  HOT VOD Compact
 
    120 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160541
טלוויזיה Compact+ VOD
חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט +   אפשרות לחבילת ערוצי Compact רוסי + שירות  HOT VOD Compact
 
    120 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160525
טלוויזיה Top Premium למגזר הרוסי
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום וערוץ NTVMIR
 
    252 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160542
מבצע דירות מוחלקות חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן     179 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160710
 

לאחר סיום תקופת ההטבה, רשאית HOT מעת לעת ולפי שיקול דעתה לעדכן את המחיר בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. 
 
 
לכניסה לשירות המבוקש אנא מלא את הפרטים הבאים:
  • יש להזין את תעודת הזהות של בעל המנוי
  • יש להזין את מספר הנייד המעודכן במנוי 
ליצירת חשבון ב-my HOT
 
loader
אנא המתן לסיום התהליך
כבר יש לך חשבון ב- my HOT?לחץ כאן

מבצעים ללקוחות חדשים

 
שם המבצע טלוויזיה אינטרנט טלפון מחיר חודשי תקנון מספר הצעה להצטרפות באתר
טריפל iTop Premium כולל ספק ITC 1085 חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום עד 100Mb Unlimited 4 חודשים ב 254 ₪
8 חודשים ב 369 ₪ 
לחץ כאן 20170114  
טריפל Top Premium מורחב 1068 חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום עד 100Mb Unlimited 4 חודשים ב 239 ₪
8 חודשים ב 359 ₪ 
לחץ כאן 20161208  
טריפל Top Premium כולל ספק ITC 1014 חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום עד 100Mb Unlimited 4 חודשים ב 254 ₪
8 חודשים ב 364 ₪ 
לחץ כאן 20161113  
טלוויזיה iClassic+ 1007 חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן     4 חודשים ב 159 ₪
8 חודשים ב 199 ₪ 
לחץ כאן 20161106  
טריפל iTop Premium Multi מדורג חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום וחבילה רוסית 100%RU עד 100Mb Unlimited 4 חודשים ב 259 ₪ 
8 חודשים ב 389 ₪ 
לחץ כאן 20160905  
טריפל Top Premium Perfect מדורג חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום וחבילה רוסית 100%RU עד 100Mb Unlimited 4 חודשים ב 259 ₪
8 חודשים ב 349 ₪ 
לחץ כאן 20160906  
טריפל Top Premium Perfect מדורג - מגזר רוסי חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום חבילה רוסית 100%RU + NTVMIR עד 100Mb Unlimited 4 חודשים ב 259 ₪
8 חודשים ב 352 ₪ 
לחץ כאן 20160824  
טריפל Top Premium
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום
 
עד 100Mb Unlimited 359 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160518  
טריפל iCompact+ VOD
חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט + אפשרות לחבילת ערוצי Compact רוסי ולחבילת ערוצי Compact צרפתית +   שירות HOT VOD Compact + ערוץ ויוה, ערוץ ויוה+ וערוץ Nat Geo Wild
 
עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 199 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160669 לחץ כאן
טריפל iCompact+ VOD
חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט + אפשרות לחבילת ערוצי Compact רוסי ולחבילת ערוצי Compact צרפתית +   שירות HOT VOD Compact + ערוץ ויוה, ערוץ ויוה+ וערוץ Nat Geo Wild
 
עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 199 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160669 לחץ כאן
טריפל Compact+ VOD בשבילך חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט + שירות HOT VOD Compact +  אפשרות לחבילת ערוצי Compact רוסי ולחבילת ערוצי Compact צרפתית ללא תוספת תשלום
ובנוסף ניתן לבחור ערוץ אחד נוסף מבין רשימת הערוצים האלו: ערוץ IETV, ערוץ הוט בידור ישראלי, ערוץ ויוה, ערוץ ויוה+, ערוץ ניקלודיאון, ערוץ NAT GEO WILD
עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 209 ₪ לחודש לחץ כאן 20160818  
טריפל Compact+ VOD Extra חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט + שירות HOT VOD Compact +    אפשרות לחבילת ערוצי Compact רוסי ולחבילת ערוצי Compact צרפתית ללא תוספת תשלום עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 199 ₪ לחודש לחץ כאן 20160819  
טריפל Classic+ במיוחד עבורך - מגזר רוסי
חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן + חבילה רוסית 100%RU + ערוץ NTVMIR + ערוץ DOM KINO וערוץ +INTER
 
עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 285 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160673  
טריפל Classic+ במיוחד עבורך חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 279 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160671  
טריפל Classic+ Multi חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 309 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160512  
טריפל +Classic חגיגה רוסית Extra חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן + חבילה רוסית 100%RU + ערוץ NTVMIR + ערוץ DOM KINO וערוץ +INTER עד 100Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 305 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160640  
דאבל Classic+ במיוחד עבורך - מגזר רוסי
חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן + חבילה רוסית 100%RU + ערוץ NTVMIR + ערוץ DOM KINO וערוץ +INTER
 
עד 30Mb   265 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160674  
דאבל Classic+ במיוחד עבורך - מגזר רוסי חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן עד 30Mb  
259 ₪ ל-12 חודשים
 
לחץ כאן 20160672  
טלוויזיה Top Premium במיוחד עבורך - מגזר רוסי
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU וערוץ NTVMIR
 
    218 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160675  
טלוויזיה Top Premium Sport
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU וחבילת ספורט 1+2 ו- ספורט 1 HD
 
    265 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160625  
טלוויזיה iCompact+ VOD
חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט + אפשרות לחבילת ערוצי Compact רוסי + שירות HOT VOD Compact + ערוץ ויוה + ערוץ ויוה+ וערוץ Nat Geo Wild
 
    120 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160668 לחץ כאן
טלוויזיה iCompact+ VOD
חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט + אפשרות לחבילת ערוצי Compact רוסי + שירות HOT VOD Compact + ערוץ ויוה + ערוץ ויוה+ וערוץ Nat Geo Wild
 
    120 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160668 לחץ כאן
טלוויזיה Compact+ VOD מורחב
חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט + שירות HOT VOD Compact +  חבילת ערוצי Compact רוסי.
ובנוסף ניתן לבחור ערוץ אחד נוסף מבין רשימת הערוצים האלו: ערוץ IETV, ערוץ הוט בידור ישראלי, ערוץ ויוה, ערוץ ויוה+, ערוץ ניקלודיאון, ערוץ NAT GEO WILD
 
    130 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160513  
טלוויזיה Compact+ רוסי חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט + חבילת ערוצי Compact רוסי + ערוץ Channel One Russia וערוץ RTR Planeta     139 ₪ לחודש לחץ כאן 20160813  
 

לאחר סיום תקופת ההטבה, רשאית HOT מעת לעת ולפי שיקול דעתה לעדכן את המחיר בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. 
 
 
לכניסה לשירות המבוקש אנא מלא את הפרטים הבאים:
  • יש להזין את תעודת הזהות של בעל המנוי
  • יש להזין את מספר הנייד המעודכן במנוי 
ליצירת חשבון ב-my HOT
 
loader
אנא המתן לסיום התהליך
כבר יש לך חשבון ב- my HOT?לחץ כאן

מבצעים ללקוחות קיימים המשלימים שירות או משדרגים שירות*

 
שם המבצע טלוויזיה אינטרנט טלפון מחיר חודשי תקנון מספר הצעה
טריפל Top Premium כולל ספק ITC 1096 חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום עד 100Mb Unlimited 285 ל 12 חודשים לחץ כאן 20170118
דאבל Top Premium 1074 חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 עד 200Mb   359 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20161212
טריפל Top Premium Ultra 4U רוסי חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + חבילה רוסית 100%RU וערוץ NTVMIR עד 100Mb Unlimited 263 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20160609
טריפל Top Premium כולל ספק ITC 1016 חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילה רוסית 100%RU+ חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום עד 100Mb Unlimited 300 ל 12 חודשים לחץ כאן 20161116
טריפל Top Premium Extra חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום+ חבילה רוסית 100%RU עד 100Mb Unlimited 285 ₪ ל 12 חודשים לחץ כאן 20160647
טריפל Top Premium 3 Extra חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום+ חבילה רוסית 100%RU  עד 100Mb Unlimited 285 ₪ ל-12 חודשים  לחץ כאן 20161007
טריפל Top Premium 3 Extra רוסי חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום +  חבילה רוסית 100%RU + ערוץ NTVMIR עד 100Mb Unlimited 288 ₪ ל-12 חודשים  לחץ כאן 20161008
טריפל Top Premium Ultra רוסי
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + חבילה רוסית 100%RU וערוץ NTVMIR
עד 100Mb Unlimited 312 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160637
טריפל Classic+ Unique חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 259 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160615
טריפל Top Premium Special רוסי
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + חבילה רוסית 100%RU וערוץ NTVMIR
עד 100Mb Unlimited 288 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160608
טריפל Top Premium Ultra
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + חבילה רוסית 100%RU
עד 100Mb Unlimited 309 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160605
טריפל Top Premium ULTRA 2U
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + חבילה רוסית 100%RU
עד 100Mb Unlimited 290 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160551
טריפל Top Premium Unique ספורט
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + אפשרות חבילה רוסית 100%RU
עד 100Mb Unlimited 319 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160543
טריפל Top Premium 4U
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + אפשרות חבילה רוסית 100%RU
עד 100Mb Unlimited 305 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160535
טריפל Top Premium עבורך
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + אפשרות חבילה רוסית 100%RU
עד 100Mb Unlimited 339 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160522
טריפל Top Premium Special
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום + אפשרות חבילה רוסית 100%RU
עד 100Mb Unlimited 285 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160520
טריפל Top Premium מהיר חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום +  חבילה רוסית 100%RU עד 200Mb Unlimited 379 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160714
טריפל Top Premium 4U רוסי
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום +  חבילה רוסית 100%RU + ערוץ NTVMIR
עד 100Mb Unlimited 308 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160810
טריפל Top Premium ULTRA 2U רוסי
חבילת סטנדרט (בסיס) + 6 חבילות תוכן + חבילת ערוצי פרימיום + חבילת ערוצי ספורט 5 פרימיום +  חבילה רוסית 100%RU + ערוץ NTVMIR
עד 100Mb Unlimited 293 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160812
 

לאחר סיום תקופת ההטבה, רשאית HOT מעת לעת ולפי שיקול דעתה לעדכן את המחיר בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. 
 
 
לכניסה לשירות המבוקש אנא מלא את הפרטים הבאים:
  • יש להזין את תעודת הזהות של בעל המנוי
  • יש להזין את מספר הנייד המעודכן במנוי 
ליצירת חשבון ב-my HOT
 
loader
אנא המתן לסיום התהליך
כבר יש לך חשבון ב- my HOT?לחץ כאן

מבצעים לאוכלוסיות מיוחדות

 
שם המבצע טלוויזיה אינטרנט טלפון מחיר חודשי תקנון מספר הצעה
טריפל Compact+ VOD לגיל הזהב חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט + אפשרות לחבילת ערוצי Compact רוסי וחבילת ערוצי Compact צרפתית ללא תשלום ושירות HOT VOD Compact עד 30Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 169 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160654
טלוויזיה Compact+ VOD לגיל הזהב חבילת HOT Compact ילדים ונוער או חבילת HOT Compact ספורט ושירות HOT VOD Compact     55 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160653
מבצע מהסרטים לגיל הזהב חבילת סטנדרט (בסיס) + חבילת סרטים     150 ₪ ל-12 חודשים לחץ כאן 20160708
 
 
לאחר סיום תקופת ההטבה, רשאית HOT מעת לעת ולפי שיקול דעתה לעדכן את המחיר בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. 
 
 
לכניסה לשירות המבוקש אנא מלא את הפרטים הבאים:
  • יש להזין את תעודת הזהות של בעל המנוי
  • יש להזין את מספר הנייד המעודכן במנוי 
ליצירת חשבון ב-my HOT
 
loader
אנא המתן לסיום התהליך
כבר יש לך חשבון ב- my HOT?לחץ כאן

מחירון התקנות

 
לקוח קיים מחיר חד פעמי

לקוח חדש או לקוח שמוסיף שירות

(טלוויזיה, אינטרנט וטלפון)

מחיר חד פעמי
התקנת ממיר שלא במעמד התקנה ראשונית 200 ₪

 

התקנת עד 4 ממירים במעמד התקנה ראשונית

 

 

מחיר מבצע 79 ₪ במקום 299 ₪
לתקנון
 
התקנת רשת ביתית 239 ₪

 

התקנת אינטרנט ורשת ביתית

 

239 ₪
התקנת שקע טלפון נוסף 150 ₪

 

התקנת קו טלפון

 

239 ₪

התקנת HOT FIberBox

299 ₪

התקנת HOT FIberBox

 

מחיר מבצע 79  במקום 299 ₪
לתקנון

 


* התקנה עד 4 ממירים ללא עלות.
 
לכניסה לשירות המבוקש אנא מלא את הפרטים הבאים:
  • יש להזין את תעודת הזהות של בעל המנוי
  • יש להזין את מספר הנייד המעודכן במנוי 
ליצירת חשבון ב-my HOT
 
loader
אנא המתן לסיום התהליך
כבר יש לך חשבון ב- my HOT?לחץ כאן