כלל המבצעים

 

הטבלאות אינן כוללות מבצעי שימור, הטבות ופיצויים.
***שימו לב! עקב תקלה זמנית יש לצפות בדף באמצעות מחשב נייח ולא מהטלפון הנייד***מבצעים ללקוחות חדשים

שם המבצע טלוויזיה אינטרנט טלפון מחיר חודשי תקנון מספר הצעה להצטרפות באתר
טריפל Extra Plus 2931
חבילת Extra + חבילה 100%RU
עד 200Mb Unlimited
3 חודשים ב 179 ₪ 
9 חודשים ב 285 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210213  
טלוויזיה Power 2961 חבילת Power     169 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210242  
טריפל Mega Iextra Plus כולל ספק HOTnet 2956 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 500Mb Unlimited 289 ש"ח ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210237  
טריפל Extra Plus כולל ספק HOTnet 2945 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited
3 חודשים ב 194 ₪ 
9 חודשים ב 300 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210227  
טריפל iExtra Plus 2953 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited
3 חודשים ב 169  
9 חודשים ב 279 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210235  
טריפל iExtra Plus 2954 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 500Mb Unlimited 3 חודשים ב 289  
9 חודשים ב 169  
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210236  
טריפל iExtra Plus 2957 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited
1 חודש ב 124 ש"ח
11 חודשים ב 248 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210238  
טריפל Extra 2935 חבילת Extra + חבילה 100%RUa עד 100Mb Unlimited
3 חודשים ב 168 ₪ 
9 חודשים ב 264 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210217  
טריפל Extra Plus 2932 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 500Mb Unlimited
3 חודשים ב 179 ₪ 
9 חודשים ב 299 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210214  
טריפל Extra Plus 2933 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited
1 חודש ב 129 ש"ח
11 חודשים ב 258 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210215  
טריפל Extra Plus 2934 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited
3 חודשים ב 179 ₪ 
9 חודשים ב 285 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210216  
טריפל Power 2936 חבילת Power עד 100Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח
3 חודשים ב 189 ₪ 
9 חודשים ב 239 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210218  
טלוויזיה Extra 2951 חבילת Extra + חבילה 100%RU    
3 חודשים ב 149 ₪ 
9 חודשים ב 189 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210233  
דאבל Power 2937 חבילת Power עד 100Mb  
3 חודשים ב 189 ₪ 
9 חודשים ב 219 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210219  
דאבל Power כולל ספק ITC 2938 חבילת Power עד 100Mb   238 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210220  
טריפל iExtra Plus 2957 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 1 חודש ב 124 ₪
11 חודשים ב 248 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210238  
טריפל Extra Plus כולל ספק ITC 2941 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 3 חודשים ב 199 ₪
9 חודשים ב 305 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210223  
טריפל Extra Plus כולל ספק ITC 2959 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 3 חודשים ב 189 ₪
9 חודשים ב 299 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210240  
טלוויזיה iExtra 2952 חבילת Extra + חבילה 100%RU     3 חודשים ב 139 ₪
9 חודשים ב 179 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210234  
טריפל Extra Plus כולל ספק ITC 2942 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 1 חודש ב 140 ₪
11 חודשים ב 279 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210224  
טריפל Power כולל ספק HOTnet 2949 חבילת Power עד 100Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח
3 חודשים ב 204 ₪ 
9 חודשים ב 254 ₪ 
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210231  
דאבל Power כולל ספק HOTnet 2950 חבילת Power עד 100Mb  
3 חודשים ב 204 ₪ 
9 חודשים ב 234 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210232  
טריפל Extra Plus כולל ספק HOTnet 2943 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 500Mb/10Mb Unlimited
3 חודשים ב 199 ₪ 
9 חודשים ב 329 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210225  
טריפל Extra כולל ספק HOTnet 2948 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 100Mb Unlimited
3 חודשים ב 184 ₪ 
9 חודשים ב 280 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210230  
טריפל Extra Plus כולל ספק HOTnet 2947 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 274 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210229  
טריפל Extra Plus כולל ספק HOTnet 2946 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited
3 חודשים ב 194 ₪ 
9 חודשים ב 300 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210228  
טריפל Mega Extra Plus כולל ספק HOTnet 2944 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 500Mb Unlimited 299 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210226  
 

* לאחר סיום תקופת ההטבה, רשאית HOT מעת לעת ולפי שיקול דעתה לעדכן את מחיר בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

* עלות שכירות ממירים ו/או מודמים תתווסף למחיר החודשי בהתאם לתנאי המבצע.

 

מבצעים ללקוחות קיימים

 
שם המבצע טלוויזיה אינטרנט טלפון מחיר חודשי תקנון מספר הצעה
טריפל Premium 2562 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 379 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200427
טלוויזיה Premium 1662 חבילת Premium + חבילה 100%RU     248 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20180307
טריפל Power 2561 חבילת Power עד 100Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 329 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200426
טלוויזיה Power 1667 חבילת Power     228 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20180312

* לאחר סיום תקופת ההטבה, רשאית HOT מעת לעת ולפי שיקול דעתה לעדכן את המחיר בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

* עלות שכירות ממירים ו/או מודמים תתווסף למחיר החודשי בהתאם לתנאי המבצע.


 
 

מבצעים ללקוחות קיימים המשלימים שירות או משדרגים שירות*

 
שם המבצע טלוויזיה אינטרנט טלפון מחיר חודשי תקנון מספר הצעה
טריפל Premium 2579 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 250 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200514
טריפל Premium 2578 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 260 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200513
טריפל Premium 2577 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 270 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200512
טריפל Premium 2576 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 280 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200511
טריפל Premium 2575 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 290 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200510
טריפל Premium 2574 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 300 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200509
טריפל Premium 2573 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 310 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200508
טריפל Premium 2583 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 330 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200518
טריפל Premium Easy 2582 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 30Mb Easy 230 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200517
טריפל Premium כולל ספק ITC 2581 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 276 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200516
טריפל Premium כולל ספק ITC 2580 חבילת Premium + חבילה 100%RU עד 200Mb Unlimited 286 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200515
דאבל Extra Plus 2421 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 200Mb   208 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20191241
טלוויזיה Power 2354 חבילת Power     125 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20191002
דאבל Extra Plus 2353 חבילת Extra + חבילה 100%RU   Unlimited 134 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20191001
  
לאחר סיום תקופת ההטבה, רשאית HOT מעת לעת ולפי שיקול דעתה לעדכן את המחיר בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

* עלות שכירות ממירים ו/או מודמים תתווסף למחיר החודשי בהתאם לתנאי המבצע.

 

מבצעים לאוכלוסיות מיוחדות

 
שם המבצע טלוויזיה אינטרנט טלפון מחיר חודשי תקנון מספר הצעה
מבצע טלוויזיה מהסרטים לגיל הזהב 2491 חבילת Power     119 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20200132
מבצע טריפל מהסרטים לגיל הזהב 2926 חבילת סטנדרט (בסיס) + חבילת סרטים עד 100Mb 300 דקות לטלפון נייד+נייח 199 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210210
מבצע טלוויזיה מהסרטים לגיל הזהב 2964 חבילת Extra + חבילה 100%RU     139 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210245
מבצע טריפל מהסרטים לגיל הזהב 2965 חבילת Extra + חבילה 100%RU עד 100Mb Unlimited 229 ₪ ל 12 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210246
טריפל Power סטודנטים 2939 חבילת POWER + חבילת ספורט פרמיום + ערוץ ספורט 5+ עד 100Mb  
3 חודשים ב 159 ₪
9 חודשים ב 229 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210221
מבצע טלוויזיה עד 120 2930 חבילת סטנדרט (בסיס) + 4 חבילות תוכן     140 ₪ ל 36 חודשים לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210212
דאבל Power סטודנטים 2940 חבילת POWER + חבילת ספורט פרמיום + ערוץ ספורט 5+ עד 100Mb  
3 חודשים ב 159 ₪
9 חודשים ב 209 ₪
לחצו כאן (הקובץ נפתח בפורמט PDF) 20210222

 

* לאחר סיום תקופת ההטבה, רשאית HOT מעת לעת ולפי שיקול דעתה לעדכן את המחיר בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

* עלות שכירות ממירים ו/או מודמים תתווסף למחיר החודשי בהתאם לתנאי המבצע.

 

מחירון התקנות

 
לקוח קיים מחיר חד פעמי

לקוח חדש או לקוח שמוסיף שירות

(טלוויזיה, אינטרנט וטלפון)

מחיר חד פעמי
התקנת ממיר שלא במעמד התקנה ראשונית 200 ₪

 

התקנת עד 4 ממירים במעמד התקנה ראשונית

 

 

מחיר מבצע 79 ₪ במקום 299 ₪
לתקנון (הקובץ נפתח בפורמט PDF)
 
התקנת רשת ביתית 239 ₪

 

התקנת אינטרנט ורשת ביתית

 

239 ₪
התקנת שקע טלפון נוסף 150 ₪

 

התקנת קו טלפון

 

239 ₪

התקנת HOT FIberBox

299 ₪

התקנת HOT FIberBox

 

מחיר מבצע 79  במקום 299 ₪
לתקנון (הקובץ נפתח בפורמט PDF)